PRIVATLIVSPOLITIK FOR DANSK VIDEO TEKST ApS

MEDARBEJDERE OG FREELANCERE

Version: 1. februar 2020

Denne privatlivspolitik er en oplysning til dig som medarbejder eller freelancer ved Dansk Video Tekst ApS om, hvordan vi behandler dine personoplysninger under og efter din ansættelse, og hvordan du har muligheden for, at få adgang til indsigt i de oplysninger, som vi har registreret på dig.

Ansvarlig:

Dansk Video Tekst ApS

Svend Trøsts Vej 19A

1912 Frederiksberg

CVR 67815718

Databeskyttelsesrådgiver:

Vi har ikke udpeget en databeskyttelsesrådgiver, men Kirsa Hage eller Nicola Taylor Madsen vil til enhver tid kunne rådgive dig om vor privatlivspolitik og bistå dig med spørgsmål i relation til persondatabeskyttelse.

 

Formål og hjemmel:

Vi registrerer oplysninger om dig for at kunne varetage vore arbejdsgiverforpligtigelser, som er vore personale- og lønadministrationsforpligtelser i forhold til dig, og i forhold til eksempelvis din bank, pensionsselskab, feriekonto, SKAT og andre offentlige myndigheder.

 

Hjemlen til at indhente og behandle personoplysninger under din ansættelse findes i Databeskyttelsesforordningens Art 6, stk 1, litra b og c.

Oplysninger:

Vi behandler som udgangspunkt kun almindelige personoplysninger såsom:

  • Identifikationsoplysninger
  • Oplysninger om pårørende og kontaktpersoner
  • Uddannelses- og jobhistorik, herunder ansøgning anbefalinger og CV
  • Ansættelsesforhold, herunder ferie-/sygedage

Personfølsomme oplysninger:

Vi behandler kun i ganske særlige tilfælde personfølsomme oplysninger, og du vil få særskilt besked i tilfælde, før sådanne oplysninger indhentes og grunden hertil. Dette vil typisk være indhentelse af helbredsoplysninger, eksempelvis i forbindelse med en arbejdsskadesag, eller i tilfælde, hvor din ansættelse er sket på særlige vilkår eller skal ændres grundet helbredsmæssige forhold.

Vi registrerer ikke for fagforeningsforhold, race eller etnisk oprindelse, seksuel orientering, politisk observans eller genetiske- og biometriske data.

Adgang til oplysninger:

Du vil til enhver tid kunne rette henvendelse til Kirsa Hage eller Nicola Taylor Madsen og få oplyst hvilke oplysninger der er registreret.

Kun direktionen og regnskabschefen har adgang til dine personaleoplysninger.

 

Opbevaring af oplysninger

Vi opbevarer din personalefile elektronisk i krypteret form. Opbevaring sker på vores egen server, ved særligt personaledrev, hvortil kun autoriserede brugere har adgang.

Fysiske dokumenter opbevares aflåst.

 

Sletning af oplysninger

Din personalefile vil blive slettet 5 år efter din fratræden.

Personfølsomme oplysninger som vi har indhentet vil blive slettet når de ikke længere er relevante, eksempelvis ved afslutning af arbejdsskadesag eller bortfald/ophør af eventuel tilskudsordning el. lign, som gav anledning til, at indhentelse af helbredsoplysninger var nødvendig.

 

Videregivelse af oplysninger:

Vor lønadministration er baseret på elektronisk system ved en ekstern udbyder, der som databehandler(e) varetager behandlingen af personoplysninger på vore vegne.

 

 

Dine rettigheder

  1. a) Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af personoplysninger.
  2. b) Du har ret til at modsætte behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset
  3. c) Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format
  4. d) Du kan altid indgive en klage til databeskyttelsesmyndighed. Se nedenfor under punktet ”Klageadgang”.

 

Klageadgang

Klage over vor behandling af personoplysninger kan ske til

Datatilsynet

Borgergade 28, 5.

1300 København K

Tlf +45 33193200

E-mail: dt@datatilsynet.dk