Version: 1. februar 2021

Her kan du læse, hvorledes Dansk Video Tekst ApS behandler personoplysninger, som vi modtager fra dig.

DATAANSVARLIG

Dansk Video Tekst er i henhold til dansk ret og Persondataforordningen såkaldt Dataansvarlig for de personoplysninger, vi har modtaget. Vore kontaktoplysninger er følgende:

Dansk Video Tekst ApS

Svend Trøsts Vej 19A

1912 Frederiksberg

CVR 67815718

Mail: kirsa@danskvideotekst.dk

Tlf: +45 3322 7544

DATABESKYTTELSESRÅDGIVER

Vi har ikke udpeget en Databeskyttelsesrådgiver, men du kan altid rette henvendelse til os på e-mail, ved brev eller på telefon, i fald du har spørgsmål til, hvorledes vi behandler personoplysninger.

FORMÅLET MED BRUG AF PERSONOPLYSNINGER

Dansk Video Tekst ApS anvender personoplysninger, alene hvor det er nødvendigt til opfyldelse af en kontrakt, eller vi registrerer dig som kontaktperson i forbindelse med potentielt eller eksisterende samarbejds-/handelsrelation.

Retsgrundlaget herfor finder du i Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016, (Persondataforordningen) Artikel 6, stk. 1, litra b, c og f.

KATEGORI AF OPLYSNINGER

Vi behandler alene nødvendige oplysninger, der alene kan betragtes som almindelige personoplysninger og således ikke oplysninger om straffedomme eller lovovertrædelser og ikke særlige kategorier af personoplysninger.

Oplysningerne vil være sædvanlige kontaktoplysninger som navn, telefon og firma og e-mailadresse.

MODTAGERE AF OPLYSNINGER

Vi anvender alene personoplysningerne indenfor Selskabet og deler dem ikke med andre.

Opbevaring af data sker ved særligt udvalgte Databehandlere, med hvem vi har indgået Databehandleraftaler med i overensstemmelse med Persondataforordningen, og som har dokumenteret at kunne opfylde forordningens tekniske krav- og sikkerhedsbestemmelser.

SLETTEFRIST

Vi har ikke defineret en særlig periode eller frist for, hvor længe dine personoplysninger bliver opbevaret hos os.

Vores politik er at opbevare dine personoplysninger, så længe der består eller potentielt kan opstå en forretningsmæssig forbindelse. Du kan til enhver tid rette henvendelse og få oplyst, hvorvidt der er registreret personoplysninger på dig og/eller kræve disse oplysninger slettet. Se nedenfor under ”DINE RETTIGHEDER”

DINE RETTIGHEDER

Du har følende rettigheder du kan gøre brug af

  • Ret til indsigt i de personoplysninger, vi har registreret
  • Ret til berigtigelse og sletning af registrerede personoplysninger
  • Ret til at modsætte dig behandling af personoplysninger eller til at begrænse behandlingen
  • Ret til at tilbagekalde samtykke, hvis behandlingen af dine oplysninger er baseret på et samtykke.
  • Ret til at modtage personoplysninger, som du selv har afgivet, i et almindeligt anvendt, struktureret og maskinlæsbart format.
  • Ret til at klage til tilsynsmyndighed – typisk Datatilsynet.

 

KLAGE

I fald du måtte ønske at klage over vores måde, vi behandler din personoplysninger på, kan dette sket til Datatilsynet, der har følgende kontaktoplysninger

Datatilsynet, Borgergade 28, 5.,1300 København K

Tlf +45 33193200, E-mail: dt@datatilsynet.dk.