Hej, alle!
Flere har spurgt om, hvordan man bruger de indbyggede funktioner i Submachine.
Derfor har jeg forsøgt at lave en vejledning om henholdsvis Skilteliste, Versioneringer samt Pacsplitter.
De ligger under Formalia. Som altid skal man være logget på for at se dem.

Meld tilbage, hvis der er noget, I ikke forstår, eller hvis I mener, der mangler noget.

Og husk, at Niels Søndergaard har forfattet en særdeles fyldestgørende manual i Submachine med søgefunktion. Tryk på F1, mens I har Submachine åben, så kommer den frem.

God weekend!
Kai-Asle