Så er der nyt om retningslinjer for skilte i Reality Play.

De er lagt op i Formalia-mappen. Husk at læse dem.